Sabtu, 22 Agustus 2009

Wanita Terbaik

Suatu ketika di dalam majlis, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya: "Wahai sahabatku, tahukah kalian wanita terbaik menurut islam?"

Kemudian para sahabat ada yang menjawab ini dan itu. Akan tetapi, Ali Bin Abi Tholib, salah seorang sahabat yang dikatakan cerdas tidak lantas menjawab dengan segera. "Rasulullah bertanya kepada kami (para sahabat), pasti mempunyai makna filosofi tersendiri", gumam Ali dalam hatinya.

Ia lantas bergegas pulang menemui istri tercintanya; Fathimah Binti Rasulillah sambil bertanya kepadanya: "Wahai istriku tercinta, hari ini Rasulullah menanyakan sesuatu hal yang berkenaan dengan wanita!". "Hal apakah yang ditanyakan Ayahanda kepada para sahabatnya?" Tanya Fathimah r.a. "Rasulullah menanyakan tentang wanita terbaik menurut pandangan islam!, Engkau adalah putri Rasulullah, pastinya engkau tahu jawabannya, wahai istriku!" sahut Ali k.w.

Lantas Fathimah menjawab; "Ayahanda pernah berkata kepadaku; "Wahai Fathimah, wanita yang terbaik menurut islam adalah wanita yang paling sedikit melihat laki-laki (bukan mahram) dan yang paling sedikit dilihat laki-laki (bukan mahram)."

Lantas Ali k.w bergegas menuju majlis tadi dan menjawab pertanyaan Rasulullah; "Aku tahu jawabannya, wahai Rasulullah!", "Apa jawabanmu, wahai Ali!" Ali menjawab; "Wanita terbaik menurut islam adalah wanita yang paling sedikit melihat laki-laki dan paling sedikit dilihat laki-laki."

"Kau benar, wahai Ali!", beliau tersenyum sambil berkata; "Engkau pasti sudah bertanya kepada putriku, Fathimah!"

0 komentar:

Template by - Abdul Munir - 2008